Yan ile ilgili deyimler ve anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
İçinde "yan" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları:

 • Yan basmak: (Bir işte) Aldanmak.
 • Yan çizmek: (Bir işten) Kaçmak.
 • Yan gelip yatmak: (deyiminin anlamı) Yapılacak işleri bırakarak rahatına bakmak.
 • Yan gelmek: (Bir işe karışmayarak) Rahatına bakmak.
 • Yan sallamak: (argo) Aldırmamak, önemsememek.
 • Yan tutmak: Tarafsız davranmamak, taraflardan birini benimseyip desteklemek.
 • Yan yattı, çamura battı (demek): Bir işin neden yapılmadığın açıklamak için birtakım özürler sayıp dökmek.
 • Yanı başında: Hemen yanında, pek yakında.
 • Yanına bırakmamak (koymamak): Cezasız bırakmamak.
 • Yanına kalmak: Cezasız kalmak.
 • Yanına kar kalmak: Yaptığı kötülüğe karşı hiç ceza görmemek.
 • Yanına salavatla varılır (girilir): Çok kibirli ya da öfkeli.
 • Yanına varılmaz: Çok pahalı.
 • Yanından bile geçmemiş: O şeyle hiçbir ilgisi, yakınlığı, benzerliği yok.
( 0 soru/yorum )