Dar ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
 1. İçine alması gereken şey, sığmayan ya da güç sığan, geniş ve bol karşıtı.
 2. Ensiz.
 3. (mecazi) (Kafanın yaratıcı yetileri için) Yetersiz: Dar düşünmek.
 4. Az, elverişsiz: Darlık.
 5. Sıkıntılı: Dara düşmek.
 6. Güçlükle, ucu ucuna, ancak: Dar yetişmek.


İlgili birleşik kelimeler


 • Dar açı: (matematik) Dik açıdan daha küçük açı.
 • Dar bitki: (botanik) Sık aralıklı ekildiği için yan dalları gelişmemiş pamuk fidanı.
 • Dar ünlü: (dil bilgisi) Alt çenenin az açılmasıyla oluşan ünlü: ı, i, u, ü harfleri dar ünlüdür.


İlgili deyimler ve anlamları


İçinde "dar" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları:

 • Kendini dar atmak: (deyiminin anlamı) Güçlükle ve ivedi olarak bir yere sığınmak.
 • Bir şeyden dar kaçmak: Bir sıkıntıdan güçlükle kurtulmak.
 • Dar kafalı:
  1. Anlayışsız.
  2. Tutucu.
 • Dar yetişmek: Güçlükle ulaşmak.
 • Dara boğmak: Birisinin güç durumundan yararlanmak.
 • Dara düşmek: Para sıkıntısına düşmek.
 • Dara gelememek: Baskıyla, aceleyle iş yapamamak.
 • Dara gelmek:
  1. Aceleye gelmek.
  2. Zorunda kalmak, mecbur olmak.
 • Darda bulunmak: Para sıkıntısı içinde bulunmak.
 • Darda kalmak:
  1. Paraca sıkıntıya düşmek.
  2. Zor duruma düşmek.
( 0 soru/yorum )