Dandini nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Bebekleri uyuturken ya da hoplatırken söylenen tekerlemelerde geçer: Dandini dandini dastana, Danalar girmiş bostana, Kov bostancı danayı, Yemesin lahanayı...
  2. Düzensiz, darmadağınık: Kaytan bıyıklı haber sunucusu dandini saçlarını arkaya taramış vaziyette laf ebeliğine soyunmuş olarak bu akşamki haber bülteninin ilk haberini işgüzarlıkla servis etti... (örnek cümle)


  • Dandini bebek: (deyiminin anlamı) Yaşına uygun düşmeyen, yaşına yakışmayacak davranışlarda bulunan kimse.
( 0 soru/yorum )