Edinç nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Edinilmiş şey ya da şeyler, edinim.
  2. Edinilen kazanılan bilgi, müktesebat: Gerçek bir "hukuk adamı" olmanın kendisine kazandırdığı engin edinç...
  3. Kazanılan, edinilen hak.
  4. (dil bilgisi) Üretici dönüşümsel dil bilgisi anlayışında konuşucu ve dinleyicilerin edinmiş oldukları, onların dilsel bilgisini oluşturan ve daha önce hiç söyleyip duymadıkları sonsuz sayıda cümleyi anlayıp söylemelerini sağlayan kurallar sistemi, kısaca onun diline ilişkin bilgisidir: İnsanın edinci konuşulan dili anlayabildiği gibi, aynı edinç, bir edim sonucunda ortaya çıkan ve özdeş dilin alt yapısında bulunan şiir dilini de anlayabilir.
( 0 soru/yorum )