Efrat nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Bireyler, fertler: Bu işe bakacak kişileri okur - yazar efrattan intihap ederler (seçerler).
  2. (askerlik) Eskiden erler, erat, erbaş: İhtiyat veya gönüllü efrat olarak silaha davet edilen fakir efradın ailelerine maaş tahsis edilmektedir. (İlgili cümle kaynağı: U. Keser)
  3. Evdeki kişiler, ev ahalisi: Aile efrat ve reisinin, iştigal ve maişet tarzının şekil ve manasının malum ve sabit bulunmadığı hiçbir ev, hususi mesken masuniyeti içinde telakki olunamaz. (N. F. Kısakürek)


  • Efradını cami, ağyarını mani: (Tanımlar için) İlgili öğeleri kapsayan, diğerlerini dışarıda bırakan, eksiksiz.
( 0 soru/yorum )