Bağcı nedir ne demektir? Bağcı ile ilgili atasözü ve anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Bağcılık eden, meyve sebze yetiştirip ürünü satan kimse.

  • Bağcılar ocağı: Osmanlı İmparatorluğunda saray bahçelerine bakan kuruluşun adı.
  • Bağcıya koyundan, çobana üzümden söz etme: (atasözünün anlamı) Bir kimseye kendisini ilgilendirmeyen, kendisine yararı olmayan bir konuda yol göstermek boşunadır.
  • Maksadı üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek: Amacın görünenden oldukça farklı olduğunu anlatır.
( 0 soru/yorum )