Kese ile ilgili deyimler atasözleri ve anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
İçinden bozuk paralar dökülen siyah bir para kesesi
Para kesesi

Kese ile ilgili deyimler ve anlamları


İçinde "kese" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları:

 • Keseden eklemek: Kendi parasından, bütçesinden katmak.
 • Keseden yemek: Hazırdan harcamak: Kestiriyordum ki doktor beni mutlaka hastahaneye yatıracak. Üç, dört hafta keseden yemek zorunda kalacaktım. (O. Kemal)
 • Kesenin ağzını açmak: (deyiminin anlamı) Bol para harcamaya girişmek: Kızın çeyizi kırk ceviz sandıkta, Vâli Paşa da kırk kesenin ağzını açtı, düğün hazırlığına başlandı. (İlgili cümle kaynağı: R. E. Koçu)
 • Kesenin dibi görünmek: Para tükenmek: Mamafih bugün biraz daha iktisada alıştım. İhtimal kesenin dibi göründü de ondan... (S. Ali)
 • Kesenize bereket: Daha çok kazanın, kazancınız bol olsun: Adam gülümseyerek, "Sağ olun efendim, Allah kesenize bereket versin," deyip hayır duada bulundu. (A. F. Ayral)
 • Kesesi elvermek: Bütçesi gideri karşılamaya uygun olmak: Meşrutiyet'ten sonra, kesesi elveren herkes için, daha sonraki dönemlerin özel otosu ve taksisi konumuna geçti.
 • Kesesine danışmak: Parasının miktarını, alım gücünü göz önünde tutmak: Kesene danış, pazarlığa sonra giriş (atasözü)
 • Kesesine göre: Parasal olanaklarına göre: Herkes, gönlüne ve kesesine göre bahşiş denilen bir para verirdi.
 • Kesesine güvenmek: Parasal gücüne güvenmek: Kesesine güvenen her gün baklava börek yer.
 • Kesesine hiçbir şey girmemek: Hiçbir yarar sağlamamak.
 • Keseye davranmak: Ödemek istemek: Herhalde yol yordam böyle idi, keseye davrandı. Bozuklardan bir lira ayırıp uzattı. (Y. Bahadıroğlu)


Kese ile ilgili atasözleri ve anlamları


İçinde "kese" sözcüğü geçen atasözleri ve açıklamaları:

 • Kesen elverirse, borazancı başı ol (Nefesine güvenirsen, borazancıbaşı ol!): Herkes ancak kendi olanakları ve yetenekleri kadar bir şeyler yapabilir.
 • Kesesine güvenen her gün baklava börek yer: Bazı şeyleri sadece varlıklı kişiler yapabilir.
 • Keseye danış, pazarlığa sonra giriş: (atasözünün anlamı) İnsan, harcamalarını bütçesine göre yapmalıdır.
( 0 soru/yorum )