Kedi nedir ne demektir? İlgili deyimler atasözleri ve anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Kedi (zooloji), etoburlardan, evlerde beslenen, köpek dişleri iyi gelişmiş, çevik, kasları kuvvetli, evcil hayvanların en yaygınlarından, küçük, memeli avcı hayvan: Kediler, evcil hayvanlar içinde dünyada en yaygın olan hayvanmış. (Kediler Okulu)


İlgili birleşik kelime ve fiiller


Bir gözü mavi bir gözü yeşil (kehribar) olan ve sırt üstü yatmış olan beyaz renkli sevimli bir Van kedisi yavrusu
Yavru Van kedisi
 • Kedi deliği: Eskiden kimi evlerin kapılarının altında kedilerin geçmesi için bırakılan delik.
 • Kedi dili: → Kedidili.
 • Kedi gözü: → Kedigözü.
 • Kedi nanesi: → Kedi nanesi.
 • Kedi yavrusu gibi: Uysal ve sokulgan çocukların durumu.
 • Kedi yavrusunu taşır gibi taşımak:
  1. Yanından hiç ayırmamak, gittiği her yere götürmek.
  2. Bir çocuğu, hırpalarcasına, gereken dikkati göstermeden taşımak.
 • Kedinin fareyle oynaması gibi: Bir savaşımda, aralarında önemli ölçüde güç farkı olanlardan gücü fazla olanın daha güçsüzle eğlenmesi durumu.
 • Ankara kedisi: Ankara yöresinde yetişen uzun tüylü kedi ırkı.
 • Külkedisi:
  1. (mecazi) Çok üşüyen, ateşin yanından ayrılmayan kimse: Isınmak için sürekli ateşin başında durduğundan üvey kız kardeşleri ona "Külkedisi" adını takmışlar. (İlgili cümle kaynağı: E. Sarı)
  2. (mecazi) Çok sokulgan, yumuşak başlı, nazlı, uysal kimse: İşin nihâyetinde o annesinin dizi dibinde büyümüş, yumuşak, sıcak bir külkedisiydi (R. N. Güntekin).
  3. (mecazi) Pasaklı, görgüsüz kadın: "O kibar adam bu külkedisine tenezzül eder mi hiç." (E. E. Talu)
 • Van kedisi: Van ve yöresinde yaşayan göz renkleri farklı, beyaz tüylü kedi.


İlgili deyimler ve anlamları


İçinde "kedi" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları:

 • Kedi ciğere bakar gibi bakmak: (deyiminin anlamı) Bir şeye imrenerek çok iştahla bakmak: Bu sofralardaki yemeklere, odamızın demir parmaklıklı penceresinden kedi ciğere bakar gibi bakıyorduk... (Atatürk Ansiklopedisi)
 • Kedi gibi dört ayak üstüne düşmek: Zor durumdan kolaylıkla ve zarar görmeksizin sıyrılmayı bilmek: Yan yatarlar, çamura batarlar, gene de kedi gibi dört ayak üstüne düşerler. (F. Baykurt)
 • Kedi (eti) ne, budu ne?: Kendisinden çok şey beklenmemesi gerekenler için kullanılır: Fakat kedi ne, budu ne! İki üç çocuğun ne hükmü olur? (B. Emil)
 • Kedi olalı bir fare tuttu: Kendisinden beklenen işlerden birini sonunda yapabildi ya da başarabildi: Bu defa başarıyı yakalamış, kedi olalı bir fare tutmuştu nihayet. (O. Baydar)
 • Kediye peynir (ciğer) ısmarlamak (emanet etmek): Güvenilmeyecek birine güvenmek, önemli bir şeyi teslim etmek: Kümes bekçiliği tilkiye bırakılmaz, kediye ciğer emanet edilmez. (N. Muallimoğlu)
 • Kediyle harara (çuvala) girmek: Geçimsiz biriyle işbirliği yapmak: İt ile çuvala girilmez, kedi ile harara. (E. K. Eyüboğlu)
 • Kediyle köpek gibi: Birbirleriyle geçinemeyenler için söylenir: Kediyle köpek gibi dalaşmaktan keyiflenir, atışırlarmış boyuna. (M. Yalçın)


İlgili atasözleri ve anlamları


İçinde "kedi" sözcüğü geçen atasözleri ve açıklamaları:

 • Kedi arkasını görmüş "yaram var" demiş: Hiç derdi olmayan kimse, en olmayacak şeyleri kendisine dert eder.
 • Kedi uzanamadığı (erişemediği) ciğere pis (murdar) dermiş: Elde edemeyecekleri şeyi hor göstermeye kalkışanlar için söylenir.
 • Kedi yavrusunu yerken fareye benzetir: Kendi çıkarları için yakınlarını ezmeye kalkan kişiler, tutumlarına haklılık kazandırmak için bahane bulmakta güçlük çekmezler.
 • Kedinin boynuna ciğer asılmaz: Bir kimseye, onun en çok sevdiği şey emanet edilemez.
 • Kedinin gideceği samanlığa kadar: Bir kabahati olan, pek uzağa kaçamadan yakalanır.
 • Kedinin kabahatini önüne koyarlar, öyle döverler: Suç ortaya konmadan ceza verilemez.
 • Kedinin kanadı olsaydı serçenin adı kalmazdı: Saldırganların bir olağanüstü güçleri olsaydı, saldırdıkları varlıkların soyu tükenirdi.
 • Kedinin usluluğu fare görünceye kadar: (atasözünün anlamı) Uslu gibi duranlar, kendilerini tahrik eden durumlarda gerçek yüzlerini ortaya koyarlar.
 • Kediyi sıkıştırırsan üstüne atılır: Ürkekler, çok sıkıştırılırsa saldırgan olurlar.
( 0 soru/yorum )