Kılıç ile ilgili atasözü deyimler ve anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Hz. Ali Efendimizin Zülfikar adı verilen çatal ağızlı kılıçları
Zülfikar - Hz. Ali (ra) Efendimizin Kılıcı
İçinde "kılıç" kelimesi geçen atasözü deyimler ve açıklamaları:

  • Kılıç oynatmak: (Bir yerde) Zor kullanarak egemenliğini sürdürüp yaşamak: Çünkü Fatih, kılıç oynattı o yıllar Mora'da...
  • Kılıcını arşa asmak: Kazandığı büyük başarıdan ötürü aşırı ölçüde övülmeye hak kazanmak: O, " Acem taç ve tahtını " atının ayağı altına alarak, kılıcını arşa asan "Sultan Selim Han"dır.
  • Kılıcını kırmak: Askerlikten ayrılmak.
  • Kılıçtan geçirmek: (deyiminin anlamı) Kılıçla hepsini öldürmek: Lakin düşman onu kuşattı ve yanındaki herkesi kılıçtan geçirdi. (İlgili cümle kaynağı: C. Suyuti)
  • Kılıç kınını kesmez: (atasözünün anlamı) Sert kişinin yakınlarına zararı dokunmaz:
( 0 soru/yorum )