Köprü nedir ne demektir? Köprü ile ilgili atasözü deyimler ve anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Nehir üzerinde büyük, taş ayaklı, çelik iskeletli bir köprü
Köprü
 1. Aralarında su, çukur arazi ya da demiryolu gibi engeller bulunan iki yakayı birbirine bağlayarak, yolu bir yandan öte yana geçmek için yapılan ahşap, taş, beton ya da demir yapı. Meriç üzerinde, Birinci Dünya savaşı esnasında Almanlarca yapılan taş ayaklı demir köprü vasıtasıyla geçilen nehir... (A. K. Balkanlı)
 2. (mecazi) İki şey arasındaki bağı ya da ilişkiyi sağlayan şey: Doğu ile batı arasında "köprü" işlevi gören ülkemiz... (A. Delikara)
 3. Bir yolcu gemisinin önden görünüşünde gemi köprüsünün görünümü
  Gemi köprüsü
  (denizcilik) Geminin önünü ve yanlarını görecek bir yükseklikte ve genişlikte sancaktan iskeleye kadar (geminin sağından soluna kadar) uzanıp bazen iki yandan da taşan kumanda yeri: Kaptan yeniden dürbününü aldı, geçitteki akıntıların yönünü dikkatle inceledi; sonra, köprüde yanı başında duran dümenciye "İskele sancak!" talimatı verdi. (J. Verne)
 4. Köpek ve azı dişleri üzerine yapılan beyaz porselen renginde üçlü diş köprüsü
  Diş köprüsü
  (hekimlik) Olmayan dişlerin yerini doldurmak ya da takma dişleri diğer dişlere sağlam bir biçimde tutturmak amacıyla yapılan, genellikle sabit diş protezi.
 5. (spor) Güreşte pehlivanın, sırtının yere gelmesini (deymesini) önlemek için başına ve ayaklarına dayanarak aldığı durum.
 6. Jimnastikçi bir bayanın mükemmel eğrilikte köprü hareketi ya da pozisyonu
  Köprü hareketi
  (spor) Vücudun, sırt yere dönük olarak el ile ayak tabanı, baş ile ayak tabanı ya da el ile diz, baş ile diz dayanak yüzeyleri arasında yay biçiminde dayalı bulunduğu durum.
 7. (teknik) Herhangi bir eşyanın üzerinde onu oluşturan parçaları birleştirmek amacıyla sıkılan yarım halka ya da halka biçimindeki demir bağ.
 8. (Pantolona) Kemer ve bel kayışlarının kaymaması için konulan ufak parça.
 9. (fizik) Dört kolunda dört devre elemanı (direnç, indüktans, sığa vb.) ve köşegenlerinden birinde akım kaynağı, diğerinde bir ölçü aygıtı bulunan dörtgen biçiminde elektrik devre düzeni.
 10. (tiyatro) Kerevet üzerine uzun tahtalar dayayarak yapılmış düzenek.


Köprü ile ilgili birleşik kelime ve fiiller


 • Köprü ayağı: Kemerli bir köprüde, kemerin basıncını taşıyan bölüm.
 • Köprü başı: (askeri terim) İlerlemek için çıkılan elverişli kıyı: Osmanlı öncü kuvvetleri, karşı kıyıda bir köprü başı ele geçirdi. Emniyetle nehrin karşı tarafına geçti. (İ. Sarı)
 • Köprü desteği: Kaya blokları ya da birbirine bağlanmış kazıklar üzerine oturan köprülerin kıyı ayağı.
 • Köprü kurmak:
  1. Akarsu vb. engel üzerine köprü inşa etmek.
  2. (spor) Elleri arkadan yere dayayıp ayak uçlarına basarak vücudu yay gibi germek.
 • Köprü mahmuzu: Köprü ayaklarının su akıntısına karşı dayanıklı olması için suya gelen yanlarına köşeli ve sivri olarak taştan yapılmış çıkıntı.
 • Köprü omuzlaması: Köprü ayağı.
 • Köprü sahanlığı: Köprü orta kısımlarında iki yana çıkıntılı bölüm.


Köprü ile ilgili deyimler ve anlamları


İçinde "köprü" sözcüğü geçen deyimler ve açıklamaları:

 • Köprü altı çocuğu: Kimsesiz, avare, serseri çocuk.
 • Köprü başı: Önemsiz görünmekle birlikte ileride yapılacak büyük işler için bir dayanak olabilecek küçük bir başarı.
 • Köprüleri atmak: Vazgeçme olanağı kalmayacak yolda kesin bir davranışta bulunmak: Köprüleri attı, artık geri dönüş yoktu.
 • Köprünün altından çok su geçti (sular aktı): Çok zaman geçti, koşullar epey değişti: Elbet sözünü ettiğim o dönemden bu yana çok şeyler değişti, köprünün altından çok sular geçti. (İlgili cümle kaynağı: C. Çetin)


Köprü ile ilgili atasözü ve anlamı


İçinde "köprü" sözcüğü geçen atasözleri ve açıklamaları:

 • Köprüden (köprüyü) geçinceye kadar ayıya dayı derler: (atasözünün anlamı) İş bitinceye kadar istenmese de kimi soysuz kişilere saygılı davranılır: "Her şeye kafa tutmaya kalkma. Bazen boyun da eğeceksin, köprüyü geçinceye kadar ayıya dayı diyeceksin" sözleri uğuldadı beyninde ve babasının asık suratı belirdi. (M. Buyrukçu)
( 0 soru/yorum )