kıl:

Kıl ile ilgili deyimler ve anlamları ne demektir?

Yayınlanma: Düzenlenme: Soru/Yorum: 0
Kıl, gerdirilmiş bir adet saç teli
Kıl
İçinde "kıl" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları:

  • Kıl çekmek: Birine dalkavukluk etmek, pohpohlamak.
  • (Bir şeyin olmasına) Kıl kadar kalmak: Pek az kalmak, olayazmak.
  • Kıl payı kalmak: (deyiminin anlamı) Çok az (kalmak)
  • Kıl payı fark: Çok az bir farkla.
  • Kıl şaşmadan: İlgiyle, dikkatle.
  • Kılı kıpırdamamak: Umursamamak, aldırmamak.
  • Kılı kırk yarmak: İncelemede çok titiz olmak.
  • Kılına dokunmamak: Zarar verecek en ufak bir davranışta bile bulunmamak.
  • Kılına hata (halel) gelmemek: En küçük bir zarar uğramamak.
  • Kılını (bile) kıpırdatmamak (oynatmamak): Bir olay karşısında ilgisiz kalmak.