Kazan nedir ne demektir? Kazan ile ilgili deyimler atasözleri ve anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Büyük bir bakır yemek kazanı
Bakır yemek kazanı
 1. Çok miktarda yemek pişirmeye ya da bir şey kaynatmaya yarar büyük ve kulplu tencere: Aşure kazanı. Çamaşır kazanı.
 2. Buhar makinelerinde suyun kaynatıldığı kapalı kap: Vapurun kazanı.
 3. Kalorifer gibi sıcak su donanımını gerçekleştiren döşemelerde suyun ısıtıldığı kapalı kap: Kalorifer kazanı.
 4. Bir kazanın alabileceği ölçüde: İki kazan su.
 5. (askeri terim) Birliğin yemek yönünden bağlı olduğu kazan: Şoförler kazandan yemiyor, bedel alıyorlar.
 6. Baskı makinesinde, kağıdı alıp kalıba değdirerek baskıyı gerçekleştiren büyük silindirik tambur.


Kazan ile ilgili birleşik kelime ve fiiller


 • Kazan dairesi: Gemi veya yapılarda ısıtma sistemlerinin bulunduğu bölüm.
 • Kazan mevcudu: (askeri terim) Ordu birliklerinde bir günde kazandan yemek yiyecek erlerin toplamı.
 • Kazan-ı Şerif (Kutsal Kazan): (tarih) Yeniçeri ocağına bağlı kişilerce kutsal sayılan, Hacı Bektaşı Veli'nin içinden yemek yediğine inanılan kazan.


Kazan ile ilgili deyimler ve anlamları


İçinde "kazan" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları:

 • Kazan kaldırmak:
  1. (tarih) (Yeniçeriler) Ayaklanmak: Kazan kaldırmak, yeniçerilerin isyan ettikleri zaman ocaktan büyük kutsal kazanı kaldırıp dışarıya, yol ortasına koymalarından gelir. (A. Mert)
  2. (mecazi) Topluca başkaldırmak: Partinin, ideallerinden saptırıldığını gören bazı üyeler nihayet kazan kaldırdılar. (İlgili cümle kaynağı: N. Muallimoğlu)
 • (Bir yer) Kazan (biri) kepçe: (deyiminin anlamı) Birinin bir yeri adım adım dolaştığını anlatır: İstanbul kazan ben kepçe yollara düşmüş sevdiğim kadını aramaya koyulmuştum. (M. C. Uludağ)
 • Kazanı kapalı kaynamak: İç yüzü bilinmemek, gizlilikleri başkasınca bilinmemek: Herkesin kazanı kapalı kaynar, içinde et mi dert mi bilinmez. (R. S. Tatar)


Kazan ile ilgili atasözü ve anlamı


İçinde "kazan" sözcüğü geçen atasözleri ve açıklamaları:

 • Kazan kaynamayan yerde maymun oynamaz (kazan kaynar maymun oynar): (atasözünün anlamı) Karşılıksız hiçbir iş yapılmaz.
( 0 soru/yorum )