İç ile ilgili Deyimler ve Anlamları ne demektir?


İç Açıcı Bir Gün Batımı Manzarası Resmi, Fotoğraf, Duvar Kağıdı, Masaüstü, Yeşillik, Çimen, Dağlar
İç Açıcı Bir Gün Batımı Manzarası Resmi
İçinde "İç" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları.
 • İç açmak: Gönül açmak.
 • İç ağrısı: Kin, düşmanlık.
 • İç bağlamak: (ile ilgili deyimler)Yemiş vb.'nin içi oluşmak.
 • İç etmek: (halk dilinde) Eline geçen bir şeyi sahibine bildirmeyerek kendine mal etmek, kendisi için alıkoymak.
 • İç geçirmek:  İçini çekmek.
 • İç gıcıklamak: İstek uyandırmak.
 • İç sıkmak: Bıktırmak.
 • İçi (yüreği) acımak: Üzülmek, merhamet etmek.
 • İçi açılmak: (deyiminin anlamı) Güzel bir şey karşısında sıkıntısı dağılmak, iç sıkıntısından kurtulmak, ferahlamak.
 • İçi alaylı, dışı kalaylı: Dış görünüşü iyi ancak içi kötü, bozuk olan.
 • İçi almamak: Sakıncaları olduğundan yada hoşuna gitmediğinden bir işi yapmakta isteksiz davranmak.
 • İçi bayılmak: Çok acıkmak.
 • İçi beni yakar, dışı eli yakar: Dış görünüşüyle başkalarının hoşuna giden bir şeyin yada kimsenin kötü yönlerini ancak ben bilirim.
 • İçi bulanmak: Kuşkulanmak.
 • İçi burkulmak: → İçi sızlamak.
 • İçi cız etmek: (Bir duruma) Çok üzülmek.
 • İçi çekmek: (Bir şeye karşı) İstek duymak.
 • İçi çıfıt çarşısı: 1. Çok karışık. 2. Her işte aklından türlü kötülükler geçiren.
 • İçi dar: Tez canlı, sabırsız.
 • İçi daralmak: Sıkılmak, bunalmak.
 • İçi dışı bir: Özü sözü bir, açık yürekli, gizli bir düşüncesi olmayan, olduğu gibi görünen.
 • İçi dışına çıkmak: Midesi bulanıp rahatsız olmak.
 • İçi erimek: Pek üzülmek.
 • İçi ezilmek: Acıkır gibi olmak ve bundan dolayı rahatsızlık duymak.
 • İçi fesat: Her şeyi kötü yönünden ele alan.
 • İçi geçmek: 1. İstemeksizin uyuyuvermek. 2. (halk dilinde) İnsan yaşlanıp, meyve fazla olgunlaşıp bir işe yaramaz duruma gelmek.
 • İçi geniş: Tasasız, kaygısız.
 • İçi gitmek: 1. İçi sürmek. 2. Can atmak, çok istemek.
 • İçi götürmemek: 1. (Acıklı bir durum karşısında) Dayanamamak (Ona eziyet edilmesini içim götürmedi). 2. Vicdanı kabul etmemek. 3. Birini çekememek.
 • İçi içine geçmek: Tedirgin olmak.
 • İçi içine sığmamak: Coşkunluk göstermekten kendini alamamak, aşırı sevincin heyecanını yaşamak.
 • İçi içini yemek: İstediğini yapamamak yüzünden üzülmek.
 • İçi kabarmak: 1. Mide bulantısı duymak. 2. Heyecanlanmak, hareketlenmek.
 • (Bir şeyi) İçi kabul etmemek: (Bir şeyden) Midesi bulanmak, yemek istememek, iğrenmek.
 • İçi kalkmak: 1. İğrenme nedeniyle bulantı duymak. 2. Aşırı biçimde ağlamaklı olmak. 3. Heyecanlanmak.
 • İçi kan ağlamak: Çok kederli olduğunu dışarıya belli etmemek.
 • İçi kanatlanmak: Coşmak.
 • İçi kapanmak: Sıkılmak, bunalmak, sıkıntı duymak.
 • İçi kara: Kötü kalpli, sürekli kötülük düşünen.
 • İçi kararmak: Sıkılmak, umutsuzluğa düşmek.
 • İçi kazınmak: Açlıktan midesinde eziklik duymak.
 • İçi katılmak: İç organları hareketsiz duruma gelmek.
 • İçi Mahmutpaşa Çarşısı: Bir yerin karışıklığını anlatmak için kullanılır.
 • İçi paralanmak (parçalanmak): Birinin durumuna acıyarak çok üzülmek.
 • İçi rahat etmek: Ferahlamak, rahatlamak.
 • İçi sıkılmak: Bunalmak, sıkıntı duymak.
 • İçi sızlamak: Bir şey yada kişi için çok üzülmek.
 • İçi sürmek: Büyük abdestini sık sık ve sulu olarak yapmak, ishal olmak.
 • İçi tez: Aceleci, sabırsız ,yavaş yapılan işten hoşlanmayan.
 • İçi titremek: 1. Büyük bir istek duymak, canı istemek, çok özlemek. 2. Birinin bağlık durumu vb.'yle çok ilgilenmek. 3. Çok üşümek. 4. Tehlikeli bir durumla karşılaşmak korkusu içinde bulunmak.
 • İçi vık vık etmek: Çok sabırsız olmak.
 • İçi (karış karış) yağ bağlamak: İstediği gibi bir durum belirdiğinde sevinip ferahlamak.
 • İçi yanmak: 1. Çok susamak. 2. Aşırı derecede üzülmek.
 • İçinde kurt olmamak: Bir şey yapmak için istek duymamak.
 • İçinde yüzmek: Olumlu yada olumsuz bir durumun aşırı derecesinde bulunmak. Para içinde yüzmek. Sefalet içinde yüzmek.
 • (Bir işin) İçinden çıkmak: O işin güçlüklerini yenebilmek, üstesinden gelmek.
 • İçinden geçirmek: Aklından geçirmek.
 • İçinden geçmek: Aklından geçmek.
 • İçinden gelmek: Gönlünden doğmak, isteyivermek.
 • (Birine) İçinden gülmek: Biriyle sezdirmeden eğlenmek.
 • İçinden kan gitmek: Belli etmediği halde çok kederli olmak, gizli gizli üzüntü çekmek.
 • İçinden okumak: 1. ses çıkarmada okumak. 2. (argo) İçinden sövmek, gizlice küfür etmek.
 • İçinden vırlamak: Kendi kendine söylenip durmak.
 • İçine atmak: 1. Bir sıkıntıyı kimseye belli etmemek, sıkıntısını açığa vurmamak. 2. Kendisine yapılan kötülüğe karşılık vermeyip, bunu unutmayacağını belli etmek.
 • İçine batmak: Pişmanlık duymak.
 • İçine çakıl kaçmış: Tedirgin, huzursuz (kimse).
 • İçine dert olmak: Bir şeyi önemseyerek üzülmek.
 • İçine doğmak: Hiçbir belirtiye dayanmadan, bir işin olacağını yada olduğunu önceden sezinlemek.
 • İçine işlemek: Çok dokunmak, etkilemek.
 • İçine kapanık: Duygularını kimseye açmayan.
 • İçine kapanmak: Duyularını kimseye açmamak.
 • İçine kurt düşmek: Kuşkulanmak.
 • İçine öyle gelmek (doğmak): Hiçbir belirti olmadığı halde sanıvermek.
 • (Bir şeyin) İçine etmek: (deyiminin anlamı) (kaba) Bir şeyi bozup berbat etmek, kötü bir duruma sokmak.
 • İçine sinmek: 1. İsteğince olduğu için rahatlık duymak. 2. İçi rahat etmek.
 • İçine sinmemek: İçi rahat etmemek.
 • (Birini) İçine sokacağı gelmek: (Birinden) Çok hoşlanmak, birini aşırı sevmek.
 • İçini açmak: (Birine) Derdini dökmek.
 • İçini bayıltmak: 1. (Tatlı) Ağır gelip artık yiyememek. 2. Çok konuşarak yada ğır davranarak birini usandırmak.
 • İçini çekmek: Derin bir nefes çekerek üzüntüsünü belirtmek.
 • İçini dökmek: Birine derdini anlatmak.
 • İçini gıdıklamak: İstek uyandırmak.
 • İçini kemirmek: Bir üzüntüden rahatsızlık duymak, kaygılanmak.
 • İçini (bir) kurt yemek: Sürekli bir kaygı içinde bulunmak.
 • İçinin yağı erimek: Telaş ve kaygıyla üzülmek.
 • İçler acısı: Çok acıklı.
 • İçten (içten gelme): Yapmacık olmadığı, iki yüzlülük taşımadığı belli olan, samimi.
 • İçten içe: Gizli gizli, belli etmeden, gizlice.

Yorum Gönder

Yorumlar hemen yayınlanır.
Ancak "Lütfen" kanuni ve ahlaki
kurallara uymaya önem gösterin.
Güzel yorumlarınız için de teşekkürler.

Yorum Kutusu