Kar (kâr) nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Bir iş adamının kar etmesini anlatan bozuk paralar ile yapılmış yükseliş grafiği
Kar etmek
 1. Alışveriş sonucu elde edilen parasal kazanç.
 2. (iktisat) Malların ya da hizmetlerin maliyet fiyatıyla satış fiyatı arasındaki farka eşit olan gelir.
 3. (hukuk) Ticaret hukukunda, bir kuruluşun ekonomik çalışmaları sonunda sağladığı gelirden, tüm giderler çıktıktan sonra artakalan miktar.
 4. Yarar.
  Bu işten benim hiçbir karım yok (kelime ile ilgili cümle)
 5. (müzik) Türk müziğinde, dinsel olmayan biçimlerden biri olan ve fasılda peşrevle beste arasında yer alan güfteli yapıt.


 • Kar bırakmak: (Alışveriş için) Kazanç bırakmak.
 • Kar etmek: (ticaret)
  1. Kazanç elde etmek yarar sağlamak.
  2. Etki yapmak.
   Bu adama söz kar etmiyor.
 • Kar oranı (haddi): Resmi makamlarca belirlenen en fazla kar sınırı.
 • Kar payı (hissesi): Özellikle hisse senetleriyle kurulmuş şirketlerde söz konusu olan, kazançtan, bu kazancın dönem dönem dağıtılması sırasında, ortaklara ve paydaşlara kendi payları oranında ayrılan bölüm.
 • Kar ve zarar: (ticaret) Bir ekonomik girişimin varlığında belli bir süre içinde oluşan artan ve eksilme. Bu durumda artma kar, eksilme zarardır.
 • Kar zarar hesabı: Bir ekonomik girişimin karını ve zararını gösteren hesap.
 • Karı olmamak: Yapabileceği iş olmamak.
  Bu işi benim karım değil.
( 0 soru/yorum )