Anne (ana) ile ilgili deyimler ve anlamları ne demektir?


Anne
İçinde "ana anne" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları.
 • Ana baba duası almış: Annesini babasını memnun etmiş, onların manevi desteğini kazanmış.
 • Ana baba eline bakmak: Kendisinin kazancı olmadığından, anne ve babasının vereceği parayla geçinmek.
 • Ana baba günü: (deyiminin anlamı) 1. Mahşer günü. 2. Kalabalık, sıkıntılı, telaşlı, tehlikeli zaman yada durum, kargaşa.
 • Ana baba yavrusu: Nazlı büyütülmüş evlat.
 • Anne karnına (rahmine) düşmek: Rahimde embriyon olarak yaşama başlamak.
 • Ana kucağı: (mecazi) Annenin yanıbaşı, sevgi ve sevecenlik dolu çevresi.
 • Ana kuzusu: 1. Pek küçük, kucak çocuğu. 2. Nazlı büyütülmüş, toy, sıkılgan çocuk.
 • Ana yarısı: Annenin kız kardeşi, teyze.
 • Ana yüreği: Annelik duygusu, anne sevecenliği.
 • Anadan doğmuşa dönmek: Dertsiz, tasasız, sağlıklı bir duruma gelmek.
 • Anaları ne ki danaları ne olsun: Kötü yanları olan bir annenin, çocuklarının da kendisine benzeyeceğini belirtir.
 • Anam avradım olsun: Bir şeyi yapmayı kafaya koymuş kimsenin kesinlik bildiren ant sözü.
 • Anan yahşi baban yahşi: (halk dilinde) Birine çok yalvarıldığı başkasına aktarılırken kullanılır.
 • Ananın bahtı kızına: Kızların yazgısı annelerininkine benzer anlamında kullanılır.
 • Anası Kadir Gecesi doğurmuş: Çok talihli sayılan kişiler için söylenir.
 • Anası kılıklı: Görünüş ve huy bakımından annesine benzeyen, annesine çekmiş kimse.
 • Anasından doğduğuna pişman etmek: Çok hırpalamak, bıktırmak, bezdirmek, usandırmak.
 • Anasından emdiği süt burnundan gelmek: Çok sıkıntı çekmek, eziyet görmek.
 • Anasının ak sütü gibi helal etmek: Karşılıksız olarak bağışlamak.
 • Anasının gözü: (argo) Pek kurnaz, becerikli, hinoğluhin.
 • Anasının nikahını istemek: Bir şeye değerinden çok para istemek.

Bakınız Anne ile ilgili Atasözleri

Yorum Gönderin

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "Lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin. Güzel yorumlarınız için de teşekkürler.

Yorum Kutusu